Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.

Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. je součástí nadnárodní společnosti TE Connectivity, která je největším světovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Závod v Trutnově zaměstnává zhruba 1000 zaměstnanců. Hlavní zaměření trutnovského závodu je výroba komunikačních, síťových relé, speciálních konektorů a odporů, teplem smrštitelných ochranných a identifikačních prvků pro automobilový, letecký, elektrotechnický a zdravotnický průmysl a dále výroba prvků pro solární elektrárny. Škola navázala spolupráci s firmou v oblasti exkurzí, praxí a odborných přednášek pro žáky oboru Aplikovaná chemie,

AARTKOM s.r.o.

AARTKOM s.r.o. je partner a odborník z praxe pro výuku informačních technologií a kybernetické bezpečnosti. Ve školním roce 2017/2018 se již spolupráce se společností AARTKOM osvědčila v projektu "Penetračních testů webových stránek pro GDPR". Společně se studenty jsme pro Královehradecký kraj oskenovali webové stránky. Otestováno bylo více jak 60 školních zařízení. Upozornilo se na nedostatky a pomohlo se tak zlepšit ochranu osobních dat.

Ve školním roce 2018/2019 se společnosti AARTKOM připravujeme dva projekty, nazvané "High School Guardians" a "Digitální Stopa". Výuka bude probíhat pomocí úkolů z praxe a bude realizovaná v rámci týdenního kroužku, kde se budou realizovat cíle projektů. Nadále budeme pokračovat ve zvyšování kyberbezpečnosti ostatních škol tím, že budeme nabízet službu skenování a analýzu bezpečnostních rizik webových  stránek.

Partnerství se společnosti AARTKOM je příkladem dobré praxe a vzorovou ukázkou spolupráce naší školy s průmyslem.

https://www.aartkom.com a https://www.4blackbox.com

Agro cs a.s., Říkov

AGRO CS je ryze českou společností, založenou v roce 1992. V té době navázala na činnost Agropodniku Česká Skalice, který sloužil zemědělcům v oblasti poradenství, skladování a aplikace hnojiv. Žáci oboru Aplikovaná chemie ve firmě vykonávají odbornou praxi.

BENU lékárna, Dvůr Králové n. L.

Síť lékáren BENU se v České republice skládá z téměř 170 lékáren, ve kterých se snaží odlišit od své konkurence a chce být svým pacientům a zákazníkům co nejblíže. V lékárnách vykonávají svou odbornou praxi žáci oboru Aplikovaná chemie, zaměření Farmaceutický asistent.

DLNK

Náš obchodní partner u kterého se táké pravidelně účastníme školení Expo konferencí.

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzity Pardubice

FEI aktivně rozvíjí znalosti a vzbuzuje zájem o elektrotechniku a informatiku již u studentů středních škol mezi které patří i naše škola. Pro naše studenty jsou pořádány zájmové kroužky, populárně naučné přednášky i exkurze do laboratoří fakulty. 

https://www.upce.cz/fei/spoluprace/skoly.html

Hotel Hořec Pec pod Sněžkou

Smluvní zařízení pro výkon praxí pro studenty oboru hotelnictví.

Hotel Horizont Pec pod Sněžkou

Naši žáci oboru hotelnictví zde vykonávají odbornou praxi

http://www.hotelhorizont.cz/

Hotel K-TRIUMF Velichovky

Smluvní partner pro zajištění odborné praxe žáků (obory Hotelnictví, Cestovní ruch, Kosmetické služby).

http://www.k-triumf.cz/

Inotex s.r.o, Dvůr Králové n. L.

INOTEX spol. s r.o. je nástupnickou organizací po Výzkumném ústavu textilního zušlechťování, která pokračuje v jeho tradicích. Společnost se zabývá výzkumnou činností a provozuje také "Centrum textilních technologií a vzdělávání", působící jako vědeckotechnický park.
Se SŠIS firma spolupracuje dlouhodobě v rámci exkurzí, odborných praxí žáků oboru Aplikovaná chemie, SOČ.

Královedvorsko

KVK Holding a.s, Kunčice nad Labem

Společnost KVK Holding a.s. funguje jako volné holdingové uskupení. Holding současné podoby vznikl začátkem roku 2012 s cílem přirozeného růstu tržních podílů svých členů. Pod svá křídla vzal výrobce suchých omítkových a maltových směsí Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., výrobce hydroizolačních asfaltových pásů, společnost KVK PARABIT, a.s. a v neposlední řadě také výrobce polystyrenových izolací společnost KVK PENOPOL s.r.o. Všichni členové skupiny nabízí rozsáhlé produktové portfolio, které je zaměřeno na potřeby trhu a přání zákazníků. Firma s SŠIS spolupracuje v oblastí realizací praxí pro žáky oboru Aplikovaná chemie.

Omnipack s.r.o.

Společnost OMNIPACK s. r. o. se zabývá výrobou dílů pro automobilový průmysl a výrobou typizovaných plastových obalů. Žáci oboru Aplikovaná chemie - zaměření Výroba a zpracování polymerů vykonají ve firmě svou odbornou praxi.

Polyplasty s.r.o, Jaroměř

Společnost PolyPLASTY s.r.o. vznikla v roce 2004. Je dceřinou společností TP Holding, a.s. a vychází z tradic firmy TANEX, PLASTY a. s. Společnost se zabývá výrobou a zpracováním technických plastů. Tyto činnosti mají dlouholetou tradici, výroba alkalického Polyamidu byla zahájena v roce 1963 a výroba litých polyuretanových elastomerů v roce 1965. Společnost se zabývá nejenom výrobou, ale i vývojem nových materiálů a výrobků.
Žáci zaměření Výroba a zpracování polymerů ve firmě vykonávají svou odbornou praxi.

SkiResort hotel OMNIA Janské Lázně

V moderním designovém hotelu studenti absolvují učební nebo odbornou praxi.

Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o.

Naši žáci oboru informační technologie zde mohou vykonávat odbornou praxi

http://www.stranskyapetrzik.cz/

Synthesia a.s

Synthesia a.s Pardubice je evropským výrobcem kvalifikované chemie s více než pětadevadesátiletou tradicí. V závislosti na tomto širokém sortimentu je založena i organizační struktura firmy – ta je rozdělena do čtyř strategických výrobně obchodních jednotek (SBU – Strategic Business Unit) -  Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza, Organická chemie a Energetika. SBU jsou jednotky s velkou mírou nezávislosti a centrální koordinací. Mezi klíčové zákazníky Synthesie patří především výrobci z odvětví nátěrových hmot a tiskových barev, barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále se společnost řadí mezi významné výrobce produktů pro farmaceutické koncerny, zbrojařské firmy, producenty kosmetiky, či podniky z oblasti zemědělství. Soplečnost navázala se SŠIS spolupráci v oblasti výuky chemie. Spolupráce se bude rozvíjet v oblasti stáží, praxí, exkurzí, žáků oboru Aplikovaná chemie.

Ústav polymerů, VŠCHT PRAHA

VŠCHT Praha, ústav polymerů, v čele s prof. Ing. Jiřím Brožkem, CSc., se stali partnerem projektu, jehož cílem bylo vytvoření nového zaměření oboru Aplikované chemie - Výroba a zpracování polymerů.
Ústav polymerů spolupracuje se SŠIS v rámci stáží žáků a učitelů.

VEBA Broumov

 

Společnost Veba navázala spolupráci se SŠIS v roce 2014, podílí se na partnerství v rámci Sektorové dohody pro textil. Žáci oboru Aplikovaná chemie se účastní exkurzí. Připravujeme stáže vyučujících a praxe žáků.

Je tradičním českým výrobcem žakársky tkaných bavlněných tkanin a v tomto segmentu patří k nejvýznamnějším výrobcům na světě. Zaměřuje se na produkci  oděvního a domácenského sortimentu. Využívá nejmodernější textilní technologie současnosti a její export míří z 90% především do Afriky a Evropy. Špičkový tým návrhářů dává produktům VEBA vysokou estetickou úroveň, která odpovídá aktuálním  světovým trendům.

VEBA je dynamická, rostoucí, inovativní firma. Svojí vývozní výkonností trvale patří k elitě exportérů ČR. Zaměstnává téměř 1300 pracovníků na Broumovsku a Policku a je technicky a technologicky na úrovni nejvyspělejší světové  konkurence.

 

http://www.veba.cz/cs/

ZOO Dvůr Králové n.L.

ZOO Dvůr Králové n.L. je dlouholetým partnerem školy. Žáci oboru Cestovní ruch a Aplikovaná chemie zde vykonávají pravidelně odbornou praxi, spojenou s odbornými tematickými přednáškami k ekologii, biotopu, zoologii.

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže