Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Kód oboru: 6941L02

Délka studia: 4

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Absolvent se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salonech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu.

Popis oboru

Tímto oborem se snažíme zaplnit mezeru na trhu vzdělávání. Výuka je zaměřená na poskytování různých masérských služeb v souladu s požadavky klienta. V dnešní uspěchané době je potřeba mít kolem sebe profesionály, kteří nám uleví od pracovního vytížení a tím způsobených dysbalancí pohybového aparátu.

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatňují v profesi masér v provozovnách, studiích a salonech. Umí také poskytovat poradenské služby v oblasti péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu. Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ, zejména v příbuzných oborech.

Učební plán

Učební plán

Létak oboru

Propagační letáček oboru

Profily absolventů

Odborná praxe v Lázních Velichovky

05.12.2018

Povinnou odbornou praxi v lázních postupně absolvují všechny žákyně 3. ročníku oboru Kosmetické služby se zaměřením Wellness.

Pomoc těm, kteří chtějí a potřebují

06.11.2018

Inkluzivní vzdělávání dává možnost vytvoření „školy pro všechny“. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí ve vzdělávání. Také naše škola inkluzivní principy ve vzdělání uplatňuje.

Nový maturitní obor na naší škole!

01.10.2018

Maturitní obor Masér sportovní a rekondiční zaplňuje mezeru v oborech vzdělání v našem kraji a zároveň reaguje na prudký rozvoj a poptávku po těchto službách v oblasti wellness, rekreace, lázeňství a zdravého životního stylu.

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže