Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

Kód oboru: 68-42-M/01

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška

 

Ve školním roce 2018/19 se na SŠIS začala psát historie tohoto nového oboru. Obor se otevírá na první škole zřizované Královéhradeckým krajem. Intenzívně pracujeme na tom, abychom odborné učivo oboru zajímavě a efektivně začlenili do učebního plánu tak, aby vznikl pro žáky zajímavý a atraktivní obor, kde výuka odborných předmětů bude probíhat v blocích, odborných kurzech apod.

Učební plán a náplň jednotlivých předmětů jsou sestaveny tak, aby odpovídaly požadavkům kladeným na pracovníky PČR, obecní policie, soukromých bezpečnostních služeb, celnic, vězeňské služby nebo justiční stráže a ostatních složek zabývajících se ochranou osob a majetku nebo jako pracovník státní správy např. v přestupkových komisích. Zaměření oboru bude primárně na integrovaný záchranný systém.

Garantem oboru je brig. gen. v. v. Mgr. Martin Červíček.

Popis oboru

Žáci se v rámci svého teoretického studia a výkonem odborné praxe u spolupracujících subjektů naučí:

 • zvládat jednání s klientem (pachatel protiprávního jednání, poškozený, svědek, zúčastněná osoba),
 • rozpoznat a správně kvalifikovat protiprávní jednání (správní delikt, přestupek, trestný čin),
 • udržovat si základní přehled v ostatních oborech práva soukromého a veřejného,
 • zahájit a vést správní a trestní řízení v rozsahu stanovených zákonných kompetencí,
 • provádět nezbytná šetření ve věci s cílem zajištění důkazních prostředků,
 • provádět místní šetření v terénu, kontrolní a dohledovou činnost,
 • pracovat s informačními a komunikačními technologiemi,
 • zvládat základní prvky pasivní a aktivní obrany ke zneškodnění útočníka.

 

 

Uplatnění absolventa

 • v rámci bezpečnostních sborů ČR (zejména Policie ČR, Vězeňská služba a Justiční stráž, Hasičský záchranný sbor a Celní správa) a dále v rámci Armády ČR, městská policie
 • v odborech krizového řízení obecních a krajských úřadů, v odborech ochrany firem strategického významu, v soukromých bezpečnostních agenturách a firmách
 • úřady s rozšířenou pravomocí (přestupkové komise, odbory dopravy apod.)

Praktické vyučování a odborná praxe

Hlavními odbornými předměty jsou Základy práva, Bezpečnostní příprava, Aplikovaná psychologie, Speciální tělesná výchova a ICT. Výuka bude realizována ve škole a na smluvních pracovištích IZS (střelecká příprava, kynologie, kriminalistika apod.). SŠIS disponuje bohatě vybavenými sportovišti a v blízkosti je k dispozici zimní a atletický stadion. Výuku budou nutně doprovázet exkurze k jednotlivým složkám IZS, k soudům apod.

Předpokládáme, že absolvent oboru získá zbrojní průkaz a řidičský průkaz skupiny B. Další kurzy s možností rozšíření kvalifikace budeme zařazovat do studijního programu podle možností a aktuálního zájmu žáků.

Pro studenty budou povinné kurzy (např. lyžařský, plavecký, sportovně turistické kurzy v zimě i v létě, sportovní kurz v zahraničí apod.) .

V rámci studia jsou povinné 2 cizí jazyky - pro všechny povinný anglický jazyk  a výběrově německý, francouzský a ruský jazyk.

Benefity

Pomoc lidem v těžkých situacích nebo ohrožení jejich života a majetku je posláním, protože při záchranných akcích jsou mnohokrát ohroženi i sami záchranáři.

Během studia se žáci budou účastnit zajímavých exkurzí k jednotlivým složkám IZS a budu absolvovat zajímavé kurzy.

Získají řidičský průkaz skupiny B.

Naučí se zacházet se zbraněmi a získají zbrojní průkaz.

Budou se učit dva cizí světové jazyky.

Žák bude mít dostatečný počet hodin cizích jazyků i matematiky, aby mohl bezproblémově maturovat v roce 2022 z těchto předmětů.

SŠIS je dobře vybavena sportovišti a prostředky výpočetní techniky.

Učební plán

Předmět

Studium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

Anglický jazyk

4

3

3

4

Konverzace v cizím jazyce

 

 

1

2

Druhý cizí jazyk

 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk

3

3

 

 

Dějepis

1

1

1

 

Soudobý svět

 

 

2

2

Forenzní analýza

1

2

2

 

Základy ekologie a biologie

1

 

 

 

Základy fyziky

2

 

 

 

Matematika

4

3

3

4

Tělesná příprava a sebeobrana

3

3

3

3

Informační bezpečnost

2

2

2

1

Ekonomika

 

1

2

 

Aplikovaná psychologie

 

2

1

 

Bezpečnostní příprava

2

2

2

 

Právo

3

3

4

4

Prevence kriminality

 

 

3

3

Střelecká příprava

 

 

2

 

Technika administrativy

2

2

 

 

Zeměpis

2

2

 

 

Bezpečnostní seminář

 

 

 

3

Celkem hodin

33

32

34

30

Profily absolventů

Obor Bezpečnostně právní činnost bude otevřen i ve Dvoře Králové nad Labem.

19.12.2017

11.1. od 16 hodin se bude konat setkání uchazečů s gestorem oboru brigádním generálem v.v. Mgr. Martinem Červíčkem, který u nás bude i vyučovat. Představíme vám i další vyučující, předvedeme ukázky sebeobrany, ukážeme si prostory pro výuku a tělesnou přípravu.

Den otevřených dveří

29.11.2017

V sobotu 25. 11. 2017 proběhl Den otevřených dveří. Další možnost prohlídky školy, jejího vybavení a především zjištění více informací o možnostech studia máte ještě 11. 1. a 8. 2. 2018.

Veletrh středních škol Náchod

25.09.2017

Ve dnech 22. 9. a 23. 9. 2017 se konal v Náchodě veletrh středních škol. Děkujeme pedagogům a žákům SŠIS za vzornou prezentaci na akci.

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže