Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

Kód oboru: 68-42-M/01

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška

 

Ve školním roce 2018/19 se na SŠIS začala psát historie tohoto nového oboru. Obor se otevírá na první škole zřizované Královéhradeckým krajem. Intenzívně pracujeme na tom, abychom odborné učivo oboru zajímavě a efektivně začlenili do učebního plánu tak, aby vznikl pro žáky zajímavý a atraktivní obor, kde výuka odborných předmětů bude probíhat v blocích, odborných kurzech apod.

Učební plán a náplň jednotlivých předmětů jsou sestaveny tak, aby odpovídaly požadavkům kladeným na pracovníky PČR, obecní policie, soukromých bezpečnostních služeb, celnic, vězeňské služby nebo justiční stráže a ostatních složek zabývajících se ochranou osob a majetku nebo jako pracovník státní správy např. v přestupkových komisích. Zaměření oboru bude primárně na integrovaný záchranný systém.

Garantem oboru je brig. gen. v. v. Mgr. Martin Červíček.

Popis oboru

Žáci se v rámci svého teoretického studia a výkonem odborné praxe u spolupracujících subjektů naučí:

 • zvládat jednání s klientem (pachatel protiprávního jednání, poškozený, svědek, zúčastněná osoba),
 • rozpoznat a správně kvalifikovat protiprávní jednání (správní delikt, přestupek, trestný čin),
 • udržovat si základní přehled v ostatních oborech práva soukromého a veřejného,
 • zahájit a vést správní a trestní řízení v rozsahu stanovených zákonných kompetencí,
 • provádět nezbytná šetření ve věci s cílem zajištění důkazních prostředků,
 • provádět místní šetření v terénu, kontrolní a dohledovou činnost,
 • pracovat s informačními a komunikačními technologiemi,
 • zvládat základní prvky pasivní a aktivní obrany ke zneškodnění útočníka.

 

 

Uplatnění absolventa

 • v rámci bezpečnostních sborů ČR (zejména Policie ČR, Vězeňská služba a Justiční stráž, Hasičský záchranný sbor a Celní správa) a dále v rámci Armády ČR, městská policie
 • v odborech krizového řízení obecních a krajských úřadů, v odborech ochrany firem strategického významu, v soukromých bezpečnostních agenturách a firmách
 • úřady s rozšířenou pravomocí (přestupkové komise, odbory dopravy apod.)

Praktické vyučování a odborná praxe

Hlavními odbornými předměty jsou Základy práva, Bezpečnostní příprava, Aplikovaná psychologie, Speciální tělesná výchova a ICT. Výuka bude realizována ve škole a na smluvních pracovištích IZS (střelecká příprava, kynologie, kriminalistika apod.). SŠIS disponuje bohatě vybavenými sportovišti a v blízkosti je k dispozici zimní a atletický stadion. Výuku budou nutně doprovázet exkurze k jednotlivým složkám IZS, k soudům apod.

Předpokládáme, že absolvent oboru získá zbrojní průkaz a řidičský průkaz skupiny B. Další kurzy s možností rozšíření kvalifikace budeme zařazovat do studijního programu podle možností a aktuálního zájmu žáků.

Pro studenty budou povinné kurzy (např. lyžařský, plavecký, sportovně turistické kurzy v zimě i v létě, sportovní kurz v zahraničí apod.) .

V rámci studia jsou povinné 2 cizí jazyky - pro všechny povinný anglický jazyk  a výběrově německý, francouzský a ruský jazyk.

Benefity

Pomoc lidem v těžkých situacích nebo ohrožení jejich života a majetku je posláním, protože při záchranných akcích jsou mnohokrát ohroženi i sami záchranáři.

Během studia se žáci budou účastnit zajímavých exkurzí k jednotlivým složkám IZS a budu absolvovat zajímavé kurzy.

Získají řidičský průkaz skupiny B.

Naučí se zacházet se zbraněmi a získají zbrojní průkaz.

Budou se učit dva cizí světové jazyky.

Žák bude mít dostatečný počet hodin cizích jazyků i matematiky, aby mohl bezproblémově maturovat v roce 2022 z těchto předmětů.

SŠIS je dobře vybavena sportovišti a prostředky výpočetní techniky.

Učební plán

Předmět

Studium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

Anglický jazyk

4

3

3

4

Konverzace v cizím jazyce

 

 

1

2

Druhý cizí jazyk

 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk

3

3

 

 

Dějepis

1

1

1

 

Soudobý svět

 

 

2

2

Forenzní analýza

1

2

2

 

Základy ekologie a biologie

1

 

 

 

Základy fyziky

2

 

 

 

Matematika

4

3

3

4

Tělesná příprava a sebeobrana

3

3

3

3

Informační bezpečnost

2

2

2

1

Ekonomika

 

1

2

 

Aplikovaná psychologie

 

2

1

 

Bezpečnostní příprava

2

2

2

 

Právo

3

3

4

4

Prevence kriminality

 

 

3

3

Střelecká příprava

 

 

2

 

Technika administrativy

2

2

 

 

Zeměpis

2

2

 

 

Bezpečnostní seminář

 

 

 

3

Celkem hodin

33

32

34

30

Profily absolventů

Přednáška - forenzní analýza

05.03.2019

Dne 5.3.2019 se konala v aule budovy I zajímavá přednáška pro žáky oboru Aplikovaná chemie a Bezpečnostně právní činnost. S velmi zajímavým tématem, a to forenzní analýzou a příklady z praxe, žáky seznámil pan Ing. Jaroslav Andrle, PhD.

Konference - kybernetická bezpečnost a příklady řešení ve školství

14.02.2019

Dne 11. 2. 2019 se konala v prostorách krajského účadu HK konference pro správce ICT a zástupce škol.

Seminář vznikl pod "taktovkou" pana Marka Hencla z firmy AARTKOM s.r.o. který s naší školou již od minulého roku spolupracuje v oblasti výuky kybernetické bezpečnosti a volnočasových aktivit. Spolu s ním se představil také talentovaný žák Štěpán Rejl z 1I, který také na této konferenci přednášel výsledky projektu WEB "scanu", na jehož realizaci se podílel. Oběma děkujeme za prezentaci školy!

Děvčata ve florbalu stříbrná

18.01.2019

Dne 16.1.2019 se vybrané žákyně naší školy zúčastnily okresního kola středních škol ve florbale.

Obor Bezpečnostně právní činnost bude otevřen i ve Dvoře Králové nad Labem.

19.12.2017

11.1. od 16 hodin se bude konat setkání uchazečů s gestorem oboru brigádním generálem v.v. Mgr. Martinem Červíčkem, který u nás bude i vyučovat. Představíme vám i další vyučující, předvedeme ukázky sebeobrany, ukážeme si prostory pro výuku a tělesnou přípravu.

Den otevřených dveří

29.11.2017

V sobotu 25. 11. 2017 proběhl Den otevřených dveří. Další možnost prohlídky školy, jejího vybavení a především zjištění více informací o možnostech studia máte ještě 11. 1. a 8. 2. 2018.

Veletrh středních škol Náchod

25.09.2017

Ve dnech 22. 9. a 23. 9. 2017 se konal v Náchodě veletrh středních škol. Děkujeme pedagogům a žákům SŠIS za vzornou prezentaci na akci.

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže