Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informační technologie - KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Kód oboru: 18–20–M/01

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Příběh tohoto oboru je velmi zajímavý a je spjat právě s průmyslovkou ve Dvoře Králové. Výpočetní středisko a sálový počítač bylo na naší průmyslovce již v 60. letech a výuka výpočetní techniky se stala součástí učebních plánů již v 70. letech. V roce 1997 pak začala výuka oboru Informační technologie na třech školách v České republice. A průmyslovka ve Dvoře byla mezi nimi. Můžeme tedy říci: U nás to začalo a my jsme originál.

A po dvaceti letech přicházíme s další novinkou.

 

Popis oboru

Jednou z novinek, kterou připravuje SŠIS Dvůr Králové pro další školní rok bude nový vzdělávací program – Informační technologie – Kybernetická bezpečnost. Obor informační technologie vyučujeme už 20 let, novým vzdělávacím programem reagujeme na aktuální požadavky státní i soukromé sféry, kteří odborníky na kybernetickou bezpečnost nutně potřebují

Tento program je připravován ve spolupráci s Národním úřadem pro informační a kybernetickou bezpečnost, který je hlavní autoritou naší země v této oblasti.

Internet a počítačové sítě procházely prudkým rozvojem, jejich zabezpečení však pokulhávalo. Nejde jen o krádeže dat, špehování počítačů, ale i o ovlivňování veřejného mínění či dokonce o útoky na celé firmy i státy.

Našim firmám a úřadům naléhavě schází specialisté na kybernetickou bezpečnost, budoucí uplatnění absolventů tohoto oboru je tak naprosto bezproblémové. Již nyní v naší zemí chybí 7 tisíc odborníků na tuto oblast.

Během studia bude jedním z hlavních předmětů Programování. Žáci se naučí algoritmizaci a zápis algoritmů v jazyce vývojových diagramů. Výuka bude podpořena praktickými cvičeními robotiky. Při programování robotických zařízení (která staví z Lega) žáci využijí programovací bloky v prostředí Mindstorms od firmy Lego. Dále se naučí programovat v moderním jazyce JAVA, atd.

Neméně významným předmětem bude předmět Operační systémy. Žáci získají znalosti v oblasti instalace a konfigurace desktopových operačních systémů na platformě Microsoft, GNU/Linux a Macintosh. Výuka platformy Microsoft bude podpořena e-learingovými kurzy Microsoft IT Academy. Při simulaci operačních systémů budou využívány virtualizace pomocí nástroje Oracle VirtualBox. Žáci se seznámí také se serverovými variantami operačních systémů Windows Server. Jedním ze stěžejních vyučovaných předmětů budou počítačové sítě. Do vyšších ročníků je zakomponována CISCO akademie, do které je zapojena i naše škola

Seznámí se s většinou moderních a používaných technologií pro vývoj webových stránek a webových aplikací, se základními technologiemi pro vývoj webu (HTML, CSS), vývoj webových aplikací s důrazem na dynamiku na straně klienta i serveru (PHP, JavaScript). V hodinách výuky programového vybavení se žáci naučí efektivně využívat možnosti aplikačního programového vybavení. V prvním ročníku se naučí pracovat na pokročilé úrovni s kancelářským balíkem MS Office (Word, Excel a PowerPoint), dále zvládnou vytvářet obrázky pomocí vektorové a rastrové grafiky. Ve vyšších ročnících bude kladen důraz na spolupráci programů a převody dat z různých formátů, programování maker, návrhy databází, PHP technologie a multimédia.

V rámci předmětu kybernetická bezpečnost se bude vyučovat např. obrana před útoky, kryptografie, analýza provozu sítě a mnoho dalšího.

Podívejte se na nový leták

 

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního programu se uplatní v různých firmách a organizacích, ve státním i nestátním sektoru na pozicích: bezpečnostního technika informačních technologií, technika datového centra, technika datových analýz a programátora specifických algoritmů. Rovněž jako operátor kybernetického centra, správce sítě, programátor.

Praktické vyučování a odborná praxe

Prioritou výukového programu je výuku co nejvíce přiblížit praxi. Každý žák v září dostane svůj počítač, který bude jeho hlavní učební pomůckou. Vznikne i devátá počítačová učebna v naší škole – bude to kybernetická laboratoř. Špičkově vybavená učebna umožní praktickou výuku ochrany počítačových a komunikačních sítí a to sice ve cvičných, ale naprosto reálných podmínkách.

Benefity

Největším benefitem je možnost uplatnění na trhu práce za nadprůměrný plat. Možnost získání certifikátů CISCO a MICROSOFT. 

Učební plán

Týdenní dotace - přehled 

Vzdělávací oblast/

Obsahový okruh

Předmět

Studium

Týdenní dotace

(celkem +

disponibilní)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné předměty

Jazykové vzdělávání a komunikace

Český jazyk a literatura

3

3

2+1

2+1

10+2

Anglický jazyk

3+1

3

3

1+3

10+4

Společenskovědní vzdělávání

Dějepis

1

1

1

 

3

Občanská nauka

 

 

 

2+1

2+1

Přírodovědné vzdělávání

Fyzika

2

2

0+2

 

4+2

Základy ekologie

 

1

 

 

1

Základy chemie

1

 

 

 

1

Matematické vzdělávání

Matematika

3+1

3+1

3

3

12+2

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

 

Elektronická komunikace

1

 

 

 

1

Informační a komunikační technologie

2

     

2

Ekonomické vzdělávání

Ekonomika

 

 

 

 3

3

Odborné vzdělávání

Operační systémy

 

2

2

 

4

Počítačové sítě

 

3

1+3

0+2

4+5

Jednodeskové počítače

 

 

0+2

 

0+2

Robotika

0+2

0+2      0+4

Programování a vývoj aplikací

2

2

2

2

8

Programové vybavení

2

2

2

2

8

Databázové systémy

  0+2

 

 

0+2

Technické vybavení

3

 

2

 

5

Počítačová grafika

0+2

0+2

 

 

0+4

Kybernetická bezpečnost

 1+1  1+1

1+1

0+2

3+5

Ostatní předměty

Ostatní předměty

Elektrotechnika

 

 

0+2

0+2

0+4

Volitelné předměty

Volitelné předměty

Volitelné ve 4. ročníku

  • Praktická elektrotechnika 4
  • Matematický seminář
  • Konverzace v anglickém jazyce

 

 

 

0+2

0+2

           

Celkem hodin

33

33

32

30

89+39

Létak oboru

Leták o oboru

 

Uplatnění najde absolvent ve firmách:

  • spotřebitelského, strojírenského, chemického průmyslu, elektrotechnického průmyslu
  • ve státním sektoru

Nabídka volných míst pro žáky:

IT administrátor Kunčice nad Labem, podrobnosti najdete zde

 

Profily absolventů

Lubo Smid (dříve Luboš Šmíd)

Lubo Smid (dříve Luboš Šmíd)

V technologiích jsem měl zálibu od mládí. SŠIS mi dala velmi dobré základy v programování a dalších oblastech vzdělání, které jsem navíc rozvíjel samostatně, později na Univerzitě Hradec Králové a pri studiích v zahraničí. Celá tato cesta mi pomohla k tomu abych mohl spoluzaložit a úspěšně řídit společnost STRV, která dnes dává prácí více než 100 lidem a pracuje pro klienty ze Silicon Valley.

http://www.tyinternety.cz/startupy/lubo-smid-strv-nas-cil-je-dobyt-ameriku/

Karel Čeřovský

Karel Čeřovský

SPŠT jsem studoval v letech 1996 až  2000 – byli jsme první ročník se zaměřením na správu informačních technologií.

Hned po maturitě jsem nastoupil do firmy Masokombinát Jičín s r.o. na pozici správce IT. V této firmě jsem postupně zaváděl celý informační systém včetně budování počítačové sítě. Již od začátku jsem se podílel na normování a kalkulací výrobků. V roce 2012 jsem začal dálkově studovat na Univerzitě Hradec Králové bakalářské studium  - aplikovaná informatika, které jsem letos zakončil. Nyní pokračuji v navazujícím magisterském studiu s oborem informační management. Pro změnu oboru jsem se rozhodl na základě změny pracovní pozice ve firmě, kde jsem od roku 2014 jednatelem společnosti  - zástupce ředitele.

Igor Hák

Igor Hák

SPŠT jsem studoval v letech 1996 až 2000. Díky získaným vědomostem jsem pak v roce 1998 spustil předchůdce portálu VIRY.CZ, který funguje dodnes. Uplatnil jsem je i ve firmě SaToS a.s., kde jsem se podílel na zavádění síťové infrastruktury. Po SPŠT jsem studoval Univerzitu Hradec Králové a dokončil ji jako Bc. A jelikož mě počítačová havěť zajímala odjakživa, jako bakalářskou práci jsem napsal na téma "Moderní počítačové infiltrace" (lze ji stáhnout jako "knihu o virech" ve formátu PDF). V roce 2003 jsem nastoupil do české pobočky společnosti ESET software spol. s r.o., a jako druhý zaměstnanec jsem byl u jejího zrodu (nyní kolem 50 zaměstnanců). Začínal jsem na technické podpoře a postupně prošel pozicemi vedoucího technické podpory, technického ředitele a šéfa interního vývoje. Významně jsem se podílel na úspěchu společnosti vytvořením informačního systému IGIS, který řešil vše od objednávek antivirového programu až po fakturaci, a umožňoval pružný posun společnosti vpřed. Nyní v pozice šéfa vývoje pracujeme na jeho nástupci. Kromě toho průběžně vystupuji na různých seminářích a konferencích zaměřených na počítačovou bezpečnost. V roce 2007 jsem získal ocenění Křišťálová Lupa za komunitní projekt viry.cz - fórum. Ve spolupráci s nadšenci z tohoto fóra jsem pak v roce 2014 založil projekt NESLAPE.CZ pro vzdálenou pomoc.

Tomáš Matras

Tomáš Matras

Na SPŠT ve Dvoře Králové nad Labem jsem studoval v letech 2000 - 2004 obor 'Informační technologie - správa počítačových sítí' a po maturitě jsem začal studovat bakalářský obor 'Aplikovaná informatika' na Univerzitě Hradec Králové, ten jsem dokončil v roce 2008. Už během prvního roku bakalářského studia jsem pracoval v DERS s.r.o. jako programátor. K tomu mi právě pomohly i odborné znalosti, které jsem získal během studia na SPŠT. Po dokončení bakalářského studia jsem ještě 3 roky pracoval v této firmě na plný úvazek. V roce 2012 jsem začal pracovat v GMC Software Technology jako Software Engineer. Práce v této mezinárodní společnosti mě utvrdila v důležitosti znalosti cizích jazyků i pro pracovníka v IT. Od léta 2015 pracuji ve Stockholmu ve společnosti Unibet (North Development AB) jako Software Developer.

Kroužek robotiky pro žáky ZŠ

08.11.2018

Kroužek proběhne dne 15.11.2018 v 15:30 hod v budově průmyslovky, tentokrát v učebně č. 59. Těšíme se na účast!

Přihláška ke stažení zde.

Apple muzeum Praha

08.11.2018

Žáci prvního a druhého ročníku, se zúčastnily exkurze do Apple muzea v Praze. V rámci prohloubení znalostí se seznámily nejen s historií, ale aktuálními novinkami této značky. 

Zveme žáky ZŠ na kroužek robotiky

25.10.2018

Dne 1. 11. 2018 v 15:30 hod začíná v budově bývalé průmyslové školy kroužek robotiky pro žáky základních škol.

Návštěva strojírenského veletrhu v Brně

15.10.2018

Dne 4. 10. 2018 žáci třídy 4I a část žáků 3I oboru Informační technologie navštívili strojírenský veletrh v Brně. Seznámili se zde s novými trendy využití informačních technologií ve strojírenském průmyslu.

Adaptační kurz 1B a 1I

13.06.2018

Adaptační kurz se koná ve dnech 10.-12.9.2018 v Hotelu Bára na Benecku. Podrobné informace naleznete zde.

Dne 27. 3. 2018 proběhne na SŠIS školení k problematice kybernetické bezpečnosti

22.03.2018

V úterý proběhne školení, které si klade za úkol účastníky seznámit s problematikou kybernetické bezpečnosti, potřebnými právními nařízeními, zabezpečením sítě a celkově obranou proti "kyberútokům" - viz pozvánka.

Exkurze žáků do firmy Atas elektromotory Náchod a.s.

06.03.2018

Dne 2.3.2018 navštívili žáci 3I oboru Informační technologie a žáci třídy 3B oboru Aplikovaná chemie firmu ATAS elektromotory v Náchodě. Tato zajímavá exkurze doplňovala teoretickou výuku předmětu Elektrotechnika.

Odpočívej v pokoji, učebno 59 :)

16.02.2018

Začala rekonstrukce prvních čtyř počítačových učeben na průmyslovce. Budou následovat učebny 61, 58 a 60.

Návštěva Kybernetického polygonu MU Brno

14.02.2018

Dne 13.2.2018 navštívili žáci oboru Informační technologie Kybernetický polygon. Projekt polygon se zabývá výzkumem, vývojem a sestavením unikátního prostředí pro analýzu hrozeb ohrožujících bezpečnost kritických informačních infrastruktur. Žáci se účastnili několika přednášek, seznámili se se základními pojmy z kybernetiky, legislativou, činností policie a prevencí kyberkriminality.

Připravujeme robotické pracoviště

04.02.2018

V minulém týdnu proběhlo trojstranné jednání mezi zástupci vedení společností KARSIT Automotive, s.r.o., Střední školy informatiky a služeb a ABB divize Robotika. Společnost KARSIT Automotive, s.r.o. uzavřela dohodu o spolupráci se Střední školou informatiky a služeb.

Plánujeme exkurzi do Kybernetického polygonu MU v Brně

31.01.2018

Dne 13.2.2018 je naplánována pro žáky oboru Informační technologie exkurze s přednáškou v oblasti kybernetické bezpečnosti v Kybernetickém polygonu v Brně (https://www.kypo.cz/). Zájemci se mohou hlásit u ing. Štodtové.

Předávání PC Raspbbery žákům oboru Informační technologie

30.01.2018

Dne 29. ledna byly žákům prvního ročníku oboru Informační technologie předány jednodeskové mikropočítače Raspberry pi 3. Tyto počítače budou sloužit jako pomůcka pro vzdělávání ve škole i doma.

 

Lyžařský výcvik

19.01.2018

Žáci prvních ročníků strávili týden na sjezdovkách, snowboardech nebo běžkách ve Špindlerově Mlýně.

Předávání PC Raspbbery žákům oboru Informační technologie

19.01.2018

Předání jednodeskových PC Raspbbery žákům 1. ročníku oboru Informační technologie proběhne dne 29. 1. 2018 od 13 20 hod v učebně č. 70. budoby I.

Maturitní ples oboru Informační technologie

15.01.2018

Žáci třídy 4I oboru Informační technologie srdečně zvou na maturitní ples, který se koná dne 2. 3. 2018 od 19 hodin v Hankově domě, ve Dvoře Králové n. L. Pozvánku naleznete zde.

Novinky kolem kybernetické bezpečnosti

08.01.2018

Do září zmodernizujeme tři počítačové učebny, kde bude téměř 100 nových počítačů, a protože máme na průmce "jen" pět počítačových učeben, uděláme šestou:).

Vyhlášení výsledků soutěže: "Tvorba propagačního materiálu pro Vánoční chemický turnaj"

07.12.2017

Dne 6. 12. 2017 bylo ukončeno hodnocení soutěže. Všichni soutěžící připravili velmi pěkné návrhy propagačního materiálu pro marketingovou aktivitu: Vánoční chemický turnaj pro žáky ZŠ. Oficiální vyhlášení soutěže a předání cen proběhne dne 11. 12. 2017 v 13 30 hod v klubovně budovy I.

Soutěž pro žáky základních škol - Technický den

07.12.2017

Žáci 4. ročníku oboru IT připravují pro žáky základních škol zajímavou soutěž, pod názvem: "Technický den". Žáci ZŠ si zasoutěží v PC hrách, uvidí zajímavé ukázky IT techniky a mohou se účastnit přednášky z oblasti IT. Srdečně zveme základní školy na tuto akci, která se koná dne 21. 12. 2017 v aule školy od 9 hodin.

Den otevřených dveří

29.11.2017

V sobotu 25. 11. 2017 proběhl Den otevřených dveří. Další možnost prohlídky školy, jejího vybavení a především zjištění více informací o možnostech studia máte ještě 11. 1. a 8. 2. 2018.

Gaudeamus Brno 2017

09.11.2017

Ve čtvrtek 2. 11. se zájemci ze všech oborů naší školy vydali vlakem na evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání.

„Studuj, pracuj a cestuj v EU“

07.11.2017

V rámci týdne vzdělávání, do kterého se zapojily úřady práce ČR, se v aule naší školy uskuteční přednáška na téma „Studuj, pracuj a cestuj v EU“, která se koná tento čtvrtek 9. listopadu od 10.00 do 11.30.  Jste srdečně vítáni, vstupné zdarma.

Tým Europe Direct

NÚKIB napsal o SŠIS na mezinárodní konferenci o kybernetické bezpečnosti v Jihlavě

05.11.2017

NÚKIB na mezinárodní konferenci v Jihlavě jmenoval SŠIS jako jednu z "prvních vlaštovek", která se bude systematicky zabývat kybernetickou bezpečností.

Podrobnosti najdete v prezentaci z konference - záznam.

Strojírenský veletrh v Brně

21.10.2017

Žáci čtvrtého ročníku informačních technologií navštívili strojírenský a automatizační veletrh v Brně

Veletrh středních škol Náchod

25.09.2017

Ve dnech 22. 9. a 23. 9. 2017 se konal v Náchodě veletrh středních škol. Děkujeme pedagogům a žákům SŠIS za vzornou prezentaci na akci.

Oracle akademie

05.04.2017

V pondělí 3.3.2017 se účastnili vyučující předmětu programování  Oracle Academy Day. Setkání se konalo v Praze za účasti generálního ředitele české pobočky firmy ORACLE. Naše škola se zapojí do Oracle Academy a umožní našim studentů získat certifikáty z programovacího jazyka JAVA a SQL.

Stužkovací večírek

13.01.2017

Stalo se již tradicí, že informatici mají stužkovací večírky ve společném stylu. Letos zvolili šmoulovské oblečky. Výroba slušivých čepiček jistě nebyla levná, ale "žijeme jen jednou". Jak dopadla Šmoulinka jsme se nedozvěděliUsmívající se.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

20.12.2016

Dne 15. 12. 2016 proběhla na všech budovách školy tradiční soutěž v anglickém jazyce.

Soutěž Juvenes Translatores

06.12.2016

Zúčastnili jsme se překladatelské soutěže Juvenes Translatores. Soutěž propaguje výuku cizích jazyků a povolání překladatele.

Nové tablety pro výuku programování v ANDROIDU

10.11.2016

Škola zakoupila pro výuku programování v androidu žákům nové tablety. Není potřeba spouštět emulátory a žáci mohou testovat své aplikace na skutečném zařízení.

Návštěva muzea Karla Zemana

09.11.2016

Ve středu 9. listopadu se žáci oboru informační technologie již tradičně zúčastnili exkurze v Muzeu Karla Zemana v Praze. 

Úspěch O. Hrnečka na Mistrovství ČR v počítačových hrách

07.11.2016

Toto Mistrovství České republiky v počítačových hrách je každoročně největší událostí naší herní scény. Letošní ročník byl ale odlišný z jednoho prostého důvodu a to, že se konal nejen na počítačích, ale dokonce i na mobilních telefonech a tabletech.

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže