Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Úřední deska

Vyhlášení voleb do školské rady

Vzhledem k faktu, že končí funkční období stávajícím členům školské rady, dle zákona 561/2004 Sb., §. 167 a Volebního řádu vydaného Radou Královéhradeckého kraje, platného od 1. 5. 2012 stanovuji následující postup pro volby do školské rady.

 

Školská rada je volební orgán, který se skládá ze šesti členů. Jeho vznik, pravomoci a činnost upravuje školský zákon a volební řád vydaný zřizovatelem:

  • třetinu školské rady jmenuje Královéhradecký kraj,
  • třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z okruhu osob způsobilých k právním úkonům,
  • třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy z okruhu osob způsobilých k právním úkonům.

 

Pro volby členů školské rady zřizuje ředitel školy podle čl. 3 odst. 2 přípravný výbor ve složení:

1. Ing. Monika Štodtová

2. Mgr. Ilona Petráčová

3. Mgr. Hana Černá

Přípravný výbor postupuje podle čl. 3 odst. 3 volebního řádu.

 

Je třeba zvolit 2 členy školské rady z řad rodičů nezletilých žáků nebo zletilých žáků.

Právo volit mají zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Písemný návrh kandidátů předávejte členům přípravného výboru nebo do kanceláře ředitele školy do 16. 4. 2018, do 14 hod.

Volby proběhnou v období 16. – 20. 4. 2018 (třídní schůzky)

Dále je třeba zvolit 2 členy školské rady za pedagogické pracovníky.

Právo volit mají všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Písemný návrh jmen kandidátů předávejte členům přípravného výboru nebo do kanceláře ředitele školy do 13. 4. 2018, do 14 hod.

Volby proběhnou v týdnu od 16. do 20. 4. 2018

Výsledky voleb předá předseda přípravného výboru řediteli školy nejpozději do 20. 4. 2018

 

Ve Dvoře Králové nad Labem

 

Dne 15. 1. 2018, Mgr. et. Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže