Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Cesťáci zpracovávají maturitní práci

22.02.2019

Příprava na maturitu samozřejmě probíhá v rámci vyučování celé čtyři roky od nástupu žáků do vybraného oboru. Ve čtvrtém ročníku se ale aktivita nejenom žáků stupňuje.

Každý žák má za úkol vypracovat návrh čtyřdenního zájezdu na určené téma pro určitou skupinu turistů – např. děti, smíšená skupina, zájezd pro seniory apod. Kam a s jakou skupinou se žáci jako průvodci vydají, jim bylo zadáno v prosinci loňského roku. Nyní musí v pravidelných intervalech předkládat a konzultovat, co vytvořili a napsali. Jde o program zájezdu, kalkulaci, nutné přestávky a plánování stravování, ubytování a dopravy. Žáci musí najít konkrétní dopravní společnosti, konkrétní hotely a penziony, případně kempy, a tak jejich práce je opravdu využitelná v reálném životě.  Společně se svým vedoucím pak odstraňují nedostatky a doplňují údaje a souvislosti, které jsou nutné k úspěšnému složení praktické maturitní zkoušky.

Každý rok se najdou mezi žákovskými pracemi takové, které nás samotné inspirují k návštěvě nějaké oblasti nebo památky. Navíc maturitní práce žáci později využívají při psaní seminárních a diplomových prací na vysoké škole.  A to nás také těší.

Nicméně příprava na maturitu se neomezuje pouze na tu praktickou.

Žáci pravidelně píší tréninkové didaktické testy jak z mateřského jazyka, tak z anglického jazyka, případně z jazyka jejich volby. Tyto testy tvoří naši vyučující a snaží se navodit reálnou atmosféru maturitních zkoušek tak, aby si žáci natrénovali určité postupy a aby pokud možno v červnu udrželi nervy na uzdě.

Krom toho jsou v hodinách českého jazyka pravidelně ústně zkoušeni, protože cítíme, že je nutné trénovat.  

Při hodinách konverzace se žáci seznamují se staršími maturitními listy ústní maturitní zkoušky, aby při ostré maturitě neznervózněli jen proto, že se neorientují ve formátu státní maturitní zkoušky.

Zkrátka, všichni se snaží, aby celé čtyřleté snažení skončilo úspěšně a zůstaly jen krásné vzpomínky.

                                                                                                Tým vyučujících oboru Cestovní ruch

Tyká se: CESTOVNÍ RUCH

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže