Přijímací řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení zde:

Škola vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Informační technologie - 2 místa
Hotelnictví - 5 míst
Aplikovaná chemie - 5 míst

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 18. 8. 2017.
Přijímací zkoušky proběhnou 28. 8. 2017.

Kritéria naleznete zde:

 

Škola vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 

Počet míst:

 

obor Hotelnictví: 5, obor Aplikovaná chemie: 5, Informační technologie 2, Kosmetické služby 1, Cestovní ruch 2

kritéria zde:

SCHŮZKA RODIČŮ A ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PROBĚHNE V SOBOTU 17. 6. 2017 OD 9:00. PODROBNÉ INFORMACE BUDOU UPŘESNĚNY.

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017 naleznete zde:

Časový harmonogram jednotných přijímacích zkoušek zde:

Termín odevzdání přihlášky ke studiu je v letošním roce do 1. 3. 2017

- 1. termín PZ  12. 4. 2017
- 2. termín PZ  19. 4. 2017
- 1. náhradní termín 11. 5. 2017
- 2. náhradní termín 12. 5. 2017

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ke stažení a vzor vyplnění přihlášky:

http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Jednotná přijímací zkouška 2017

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Termíny přijímacích zkoušek 2017

https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/Jednotn%C3%A1%20zkou%C5%A1ka%202017/Sdeleni-MSMT_Terminy-JP-2017.pdf

BLIŽŠÍ PODROBNOSTIKORGANIZACI KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/Jednotn%C3%A1%20zkou%C5%A1ka%202017/Bli%C5%BE%C5%A1%C3%AD%20podrobnosti%20organizace%20JP17/CZVV_Bli%C5%BE%C5%A1%C3%AD-podrobnosti_JPZ_2017_fin-1116.pdf

 Výsleky přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou:
 Zveřejněno dne 02. 05. 2017 ve 12:00

Zveřejněný seznam přijatých je stav k 28. 4.  Tento seznam již není aktuální, neboť část žáků nenastoupí. Tak se původně nepřijatí posunuli mezi přijaté. Není v našich silách každý den několikrát měnit  seznamy přijatých, sledujete proto aplikaci prijimacky.ssis.cz. Případně volejte na studijní oddělení 499 622 215.

Petr Vojtěch

Kosmetické služby zde:
Hotelnictví zde:
Cestovní ruch zde:
Informační technologie zde:
Aplikovaná chemie zde:

 

 

 

 

 

 

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže