Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro obor KADEŘNÍK zde:

Kritéria přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou zde:

U oboru Kadeřník budeme přijímat na základě prospěchu ze ZŠ, přijímací zkouška se nebude konat.

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ke stažení a vzor vyplnění přihlášky:

http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

http://www.szesbrandys.cz/images/dokumenty./Prihlaska_SS_2016_vzor.pdf
(po kliknutí na žlutou bublinu se zobrazí nápověda)

Jednotná přijímací zkouška 2018

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html

 

 

 

 

 

 

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže