Maturity a závěrečné zkoušky

Maturitní pokyny, témata a rozpisy - školní rok 2016/17

Maturitní kalendář 2017 - podzimní termín

Maturitní kalendář 2017 - jarní termín

Maturitní kalendář SŠIS 2017

Katalog požadavků ke společné části MZ CJL 

Katalog požadavků ke společné části MZ MAT

Katalog požadavků ke společné části MZ ANJ

Průvodce žáka MZ (společná část)

Maturitní zpravodaje s informacemi ke společné části MZ, čísla: 40-2017, 41-2017, 42-2017.

 

Aplikovaná chemie Hotelnictví
Informační techologie  Cestovní ruch
Kosmetické služby  Kadeřník

 

Aplikovaná chemie - 28-44-M/01

Termíny MZ oboru ACH

Struktura MZ

Plánované termíny podzimních MZ oboru ACH:

Praktická zkouška, forma písemná: 8. 9. 2017, od 8 hodin, učebna bude upřesněna

Praktická zkouška, forma praktická práce v laboratoři: 7. 9. 2017, od 8 hodin, laboratoř fyzikální chemie

Ústní maturitní zkoušky: 12. 9. 2017

Rozpis maturitních zkoušek - podzim


Anglický jazyk
Blok FS
Chemie
Blok výroba a zpracování polymerů
Seznam povinné četby - formulář

Nepovinná zkouška (profilová) - Biologie

Nepovinná zkouška (profilová) - ANJ

Cestovní ruch - 65-42-M/02

Struktura MZ
Praktická zkouška - zpracování a obhajoba maturitní práce
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Zeměpis cestovního ruchu
Ekonomické předměty
Seznam povinné četby - formulář


Nepovinná zkouška(profilová) Základy společenských věd
Nepovinná zkouška(profilová) Cizí jazyk (jiný, než ve společné části)

Rozpis - profilové maturitní zkoušky - jarní termín

Rozpis - profilové maturitní zkoušky - podzimní termín

 

Hotelnictví - 65-42-M/01

Struktura MZ
Praktická maturitní zkouška
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Hotelnictví
Ekonomické předměty
Seznam povinné četbyformulář

Nepovinná zkouška (profilová) Základy společenských věd
Nepovinná zkouška (profilová) Cizí jazyk (jiný, než ve společné části)

Rozpis - profilové maturitní zkoušky - jaro 2017

Rozpis - profilové maturitní zkoušky - podzim 2017

Kosmetické služby - 69-41-L/01

Struktura MZ

Rozpis ústní MZ - podzim

Anglický jazyk
Praktická maturitní zkouška z ODV, rozpis_prakticka_MZ
Kosmetika - temata obhajoby, pokyn pro obhajoby
Zdravověda a materiály

Seznam povinné četby - formulář

Nepovinná profilová zkouška - Chemie

Informační technologie - Správa počítačových sítí - 18-20-M/01

Plánované termíny podzimních MZ oboru IT:

Ústní maturitní zkoušky: 13. 9. 2017

Rozpis ústního zkoušení, platný pro všechna zaměření

struktura MZ
anglický jazyk
praktická zkouška

IKT
PSI
Seznam povinné četby - formulář

Nepovinné zkoušky v profilové části:

cizí jazyk - ANJ

fyzika

Informační technologie - Počítačová grafika a multimédia - 18-20-M/01

Plánované termíny podzimních MZ oboru IT:

Ústní maturitní zkoušky: 13. 9. 2017

 

struktura MZ
anglický jazyk
praktická zkouška
PGR
IKT
Seznam povinné četby -formulář

Nepovinné zkoušky v profilové části:

cizí jazyk - ANJ

fyzika

Informační technologie - Programování a vývoj aplikací - 18-20-M/01

Plánované termíny podzimních MZ oboru IT:

Ústní maturitní zkoušky: 13. 9. 2017

struktura MZ
anglický jazyk
praktická zkouška
PRG
IKT
Seznam povinné četby - formulář

Nepovinné zkoušky v profilové části:

cizí jazyk - ANJ

fyzika

Kadeřník - 69-51-H/01

Závěrečné zkoušky

Termíny ZZ září

Přihláška opravné ZZ

 

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže