Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.

Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. je součástí nadnárodní společnosti TE Connectivity, která je největším světovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Závod v Trutnově zaměstnává zhruba 1000 zaměstnanců. Hlavní zaměření trutnovského závodu je výroba komunikačních, síťových relé, speciálních konektorů a odporů, teplem smrštitelných ochranných a identifikačních prvků pro automobilový, letecký, elektrotechnický a zdravotnický průmysl a dále výroba prvků pro solární elektrárny. Škola navázala spolupráci s firmou v oblasti exkurzí, praxí a odborných přednášek pro žáky oboru Aplikovaná chemie,

Agro cs a.s., Říkov

AGRO CS je ryze českou společností, založenou v roce 1992. V té době navázala na činnost Agropodniku Česká Skalice, který sloužil zemědělcům v oblasti poradenství, skladování a aplikace hnojiv. Žáci oboru Aplikovaná chemie ve firmě vykonávají odbornou praxi.

BENU lékárna, Dvůr Králové n. L.

Síť lékáren BENU se v České republice skládá z téměř 170 lékáren, ve kterých se snaží odlišit od své konkurence a chce být svým pacientům a zákazníkům co nejblíže. V lékárnách vykonávají svou odbornou praxi žáci oboru Aplikovaná chemie, zaměření Farmaceutický asistent.

DLNK

Náš obchodní partner u kterého se táké pravidelně účastníme školení Expo konferencí.

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzity Pardubice

FEI aktivně rozvíjí znalosti a vzbuzuje zájem o elektrotechniku a informatiku již u studentů středních škol mezi které patří i naše škola. Pro naše studenty jsou pořádány zájmové kroužky, populárně naučné přednášky i exkurze do laboratoří fakulty. 

https://www.upce.cz/fei/spoluprace/skoly.html

Hotel Hořec Pec pod Sněžkou

Smluvní zařízení pro výkon praxí pro studenty oboru hotelnictví.

Hotel Horizont Pec pod Sněžkou

Naši žáci oboru hotelnictví zde vykonávají odbornou praxi

http://www.hotelhorizont.cz/

Hotel K-TRIUMF Velichovky

Smluvní partner pro zajištění odborné praxe žáků (obory Hotelnictví, Cestovní ruch, Kosmetické služby).

http://www.k-triumf.cz/

Inotex s.r.o, Dvůr Králové n. L.

INOTEX spol. s r.o. je nástupnickou organizací po Výzkumném ústavu textilního zušlechťování, která pokračuje v jeho tradicích. Společnost se zabývá výzkumnou činností a provozuje také "Centrum textilních technologií a vzdělávání", působící jako vědeckotechnický park.
Se SŠIS firma spolupracuje dlouhodobě v rámci exkurzí, odborných praxí žáků oboru Aplikovaná chemie, SOČ.

Královedvorsko

Omnipack s.r.o.

Společnost OMNIPACK s. r. o. se zabývá výrobou dílů pro automobilový průmysl a výrobou typizovaných plastových obalů. Žáci oboru Aplikovaná chemie - zaměření Výroba a zpracování polymerů vykonají ve firmě svou odbornou praxi.

Polyplasty s.r.o, Jaroměř

Společnost PolyPLASTY s.r.o. vznikla v roce 2004. Je dceřinou společností TP Holding, a.s. a vychází z tradic firmy TANEX, PLASTY a. s. Společnost se zabývá výrobou a zpracováním technických plastů. Tyto činnosti mají dlouholetou tradici, výroba alkalického Polyamidu byla zahájena v roce 1963 a výroba litých polyuretanových elastomerů v roce 1965. Společnost se zabývá nejenom výrobou, ale i vývojem nových materiálů a výrobků.
Žáci zaměření Výroba a zpracování polymerů ve firmě vykonávají svou odbornou praxi.

SkiResort hotel OMNIA Janské Lázně

V moderním designovém hotelu studenti absolvují učební nebo odbornou praxi.

Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o.

Naši žáci oboru informační technologie zde mohou vykonávat odbornou praxi

http://www.stranskyapetrzik.cz/

Synthesia a.s

Synthesia a.s Pardubice je evropským výrobcem kvalifikované chemie s více než pětadevadesátiletou tradicí. V závislosti na tomto širokém sortimentu je založena i organizační struktura firmy – ta je rozdělena do čtyř strategických výrobně obchodních jednotek (SBU – Strategic Business Unit) -  Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza, Organická chemie a Energetika. SBU jsou jednotky s velkou mírou nezávislosti a centrální koordinací. Mezi klíčové zákazníky Synthesie patří především výrobci z odvětví nátěrových hmot a tiskových barev, barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále se společnost řadí mezi významné výrobce produktů pro farmaceutické koncerny, zbrojařské firmy, producenty kosmetiky, či podniky z oblasti zemědělství. Soplečnost navázala se SŠIS spolupráci v oblasti výuky chemie. Spolupráce se bude rozvíjet v oblasti stáží, praxí, exkurzí, žáků oboru Aplikovaná chemie.

Ústav polymerů, VŠCHT PRAHA

VŠCHT Praha, ústav polymerů, v čele s prof. Ing. Jiřím Brožkem, CSc., se stali partnerem projektu, jehož cílem bylo vytvoření nového zaměření oboru Aplikované chemie - Výroba a zpracování polymerů.
Ústav polymerů spolupracuje se SŠIS v rámci stáží žáků a učitelů.

VEBA Broumov

 

Společnost Veba navázala spolupráci se SŠIS v roce 2014, podílí se na partnerství v rámci Sektorové dohody pro textil. Žáci oboru Aplikovaná chemie se účastní exkurzí. Připravujeme stáže vyučujících a praxe žáků.

Je tradičním českým výrobcem žakársky tkaných bavlněných tkanin a v tomto segmentu patří k nejvýznamnějším výrobcům na světě. Zaměřuje se na produkci  oděvního a domácenského sortimentu. Využívá nejmodernější textilní technologie současnosti a její export míří z 90% především do Afriky a Evropy. Špičkový tým návrhářů dává produktům VEBA vysokou estetickou úroveň, která odpovídá aktuálním  světovým trendům.

VEBA je dynamická, rostoucí, inovativní firma. Svojí vývozní výkonností trvale patří k elitě exportérů ČR. Zaměstnává téměř 1300 pracovníků na Broumovsku a Policku a je technicky a technologicky na úrovni nejvyspělejší světové  konkurence.

 

http://www.veba.cz/cs/

ZOO Dvůr Králové n.L.

ZOO Dvůr Králové n.L. je dlouholetým partnerem školy. Žáci oboru Cestovní ruch a Aplikovaná chemie zde vykonávají pravidelně odbornou praxi, spojenou s odbornými tematickými přednáškami k ekologii, biotopu, zoologii.

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže