INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Kód oboru: 18–20–M/01

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Příběh tohoto oboru je velmi zajímavý a je spjat právě s průmyslovkou ve Dvoře Králové. Výpočetní středisko a sálový počítač bylo na naší průmyslovce již v 60. letech a výuka výpočetní techniky se stala součástí učebních plánů již v 70. letech. V roce 1997 pak začala výuka oboru Informační technologie na třech školách v České republice. A průmyslovka ve Dvoře byla mezi nimi. Můžeme tedy říci: U nás to začalo a my jsme originál :) .

 

Popis oboru

Obor Informační technologie připravuje žáky pro činnosti vyžadující znalosti zejména v oblastech hardware, systémový software, počítačových sítí, programování, tvorby webových stránek, grafiky. Jedná se o technický obor a je kladen důraz na technické předměty jako je matematika, fyzika, technické vybavení, programování, operační systémy atp. Během studia žák získá cerifikáty od firem CISCO a MICROSOFT, které jsou uznávány po celém světě.

 

Uplatnění absolventa

Absolventi se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit především v oblastech:

 • návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;
 • údržby prostředků IT z hlediska HW;
 • programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení;
 • instalací a správy aplikačního SW;
 • instalací a správy OS;
 • návrhů, realizace a administrace sítí;
 • kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství;
 • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

Praktické vyučování a odborná praxe

V hodinách praktického vyučování se žáci učí praktickým dovednostem a rozvíjejí svojí zvolenou odbornost. Zatímco správci sítí konfigurují počítačové sítě, připojují konektory nebo svářejí optické kabely, tak grafici vytvářejí 3D  model součástky a programátoři například tvoří databázovou aplikaci. 

Benefity

Největším benefitem je možnost uplatnění na trhu práce za nadprůměrný plat. Možnost získání certifikátů CISCO a MICROSOFT. 

Učební plán

Týdenní dotace - přehled 

Vzdělávací oblast/

Obsahový okruh

Předmět

Studium

Týdenní dotace

(celkem +

disponibilní)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné předměty

Jazykové vzdělávání a komunikace

Český jazyk a literatura

3

3

2+1

2+1

10+2

Anglický jazyk

3+1

3

3

1+3

10+4

Společenskovědní vzdělávání

Dějepis

1

1

1

 

3

Občanská nauka

 

 

 

2+1

2+1

Přírodovědné vzdělávání

Fyzika

2

2

0+2

 

4+2

Základy ekologie

 

1

 

 

1

Základy chemie

1

 

 

 

1

Matematické vzdělávání

Matematika

3+1

3+1

3

3

12+2

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Elektronická komunikace

0+2

 

 

 

0+2

Ekonomické vzdělávání

Ekonomika

 

 

3

 

3

Odborné vzdělávání

Operační systémy

 

3

3

 

6

Počítačové sítě

 

2

2

0+2

4+2

Praktická cvičení

3+1

3+1

 

 

6+2

Programování

2+1

1+1

 

 

3+2

Programové vybavení

3

3

2

3

11

Technické vybavení

2

 

 

 

2

Webové prezentace

1

1+1

1+1

 

3+2

Ostatní předměty

Ostatní předměty

Elektrotechnika

 

 

0+2

0+2

0+4

Volitelné předměty

Volitelné předměty

Volitelné ve 4. ročníku

 • Praktická elektrotechnika 4
 • Účetnictví
 • Matematický seminář
 • Konverzace v anglickém jazyce

 

 

 

0+2

0+2

Zaměření

 • Počítačové sítě a komunikace
 • Vývoj aplikací
 • Počítačová grafika a multimedia

 

 

0+5

0+7

0+12

Celkem hodin

32

32

33

31

89+39

Základní popis oboru

Příběh tohoto oboru je velmi zajímavý a je spjat právě s průmyslovkou ve Dvoře Králové. Výpočetní středisko a sálový počítač bylo na naší průmyslovce již v 60. letech a výuka výpočetní techniky se stala součástí učebních plánů již v 70. letech. V roce 1997 pak začala výuka oboru Informační technologie na třech školách v České republice. A průmyslovka ve Dvoře byla mezi nimi. Můžeme tedy říci: U nás to začalo a my jsme originál :) .

Obor Informační technologie připravuje žáky pro činnosti vyžadující znalosti zejména v oblastech hardware, systémový software, počítačových sítí, programování, tvorby webových stránek, grafiky.

Proč jít studovat IT

 • Jedná se o technický obor a techniků je stále nedostatek na trhu práce.
 • Budu studovat to, co mne baví a s čím beztak trávím spoustu času (počítač)
 • Budu studovat na škole, která má s výukou IT nejdelší zkušenosti,
 • Zaměření si vyberu až po dvou letech, kdy již budu vědět, o co jde.
 • Protože chci být „ajťákem“
 • Nebudu mít  problém s uplatněním.
 • V oboru IT jsou nadprůměrné platy
 • Budu připraven na studium vysoké školy
 • V rámci odbornosti budu mít základy elektrotechniky, elektroniky, robotiky a dalších technických oborů
 • Získám certifikáty CISCO a MICROSOFT, které uznávají po celém světě

 

Profil absolventa

Absolventi studijního oboru Informační technologie jsou připravováni tak, aby se po absolvování nástupní praxe a odpovídající době zapracování mohli uplatňovat v následujících funkcích:

 • správci sítě (návrhy, realizace a administrace sítí)
 • návrháři ve studiích DTP
 • konzultanti podnikových systémů
 • programátoři
 • databázoví specialisti
 • návrháři webových stránek
 • pozice středního managementu
 • návrháři a realizátoři HW řešení odpovídajících účelu nasazení
 • prodejci prostředků IT včetně poradenství (v privátních firmách)

Obor připravuje žáky pro činnosti vyžadující znalosti zejména:

 • hardware
 • systémového software
 • počítačových sítí
 • programování minimálně ve dvou programovacích jazycích
 • tvorby webových stránek a jejich designu
 • ovládání grafických programů

S rozvojem tohoto dnes již velmi širokého oboru je neodmyslitelně spjata specializace na jednotlivé oblasti.

Správa počítačových sítí

Škola má ve výuce informačních technologií již dlouholetou zkušenost. Poprvé se tento obor začal na naší škole experimentálně vyučovat v roce 1995. Absolventi nacházejí uplatnění jako správci počítačových sítí, technici, programátoři a v dalších profesích, ve kterých využijí své znalosti informačních technologií. Jedná se o technický obor, v němž se vyžaduje znalost technických předmětů.

Programování a vývoj aplikací

Od školního roku 2012-2013 jsme zavedli nové zaměření, ve kterém je kladen důraz na programování a vývoj aplikací. Žáci začínají v prvním ročníku s algoritmizací úloh, zápisem algoritmů v jazyce vývojových diagramů a seznamují se s jazykem C#, kde vytvářejí jednoduché aplikace v konzolovém prostředí. Ve druhém ročníku přecházejí do WinForms, kde se seznámí s formulářovými ovládacími prvky. Dalším programovacím jazykem je JAVA, s kterou se začnou seznamovat ve třetím ročníku. Na hodinách praktických cvičení žáci tvoří v rámci projektů větší aplikace. Pro zatraktivnění výuky programování jsme vybudovali laboratoř robotiky, kde žáci pomocí programovacích jazyků ovládají robota.

Učební plán pro ŠVP Správa počítačových sítí

Učební plán pro nový ŠVP Programování a vývoj aplikací

 

Profily absolventů

Lubo Smid (dříve Luboš Šmíd)

Lubo Smid (dříve Luboš Šmíd)

V technologiích jsem měl zálibu od mládí. SŠIS mi dala velmi dobré základy v programování a dalších oblastech vzdělání, které jsem navíc rozvíjel samostatně, později na Univerzitě Hradec Králové a pri studiích v zahraničí. Celá tato cesta mi pomohla k tomu abych mohl spoluzaložit a úspěšně řídit společnost STRV, která dnes dává prácí více než 100 lidem a pracuje pro klienty ze Silicon Valley.

http://www.tyinternety.cz/startupy/lubo-smid-strv-nas-cil-je-dobyt-ameriku/

Karel Čeřovský

Karel Čeřovský

SPŠT jsem studoval v letech 1996 až  2000 – byli jsme první ročník se zaměřením na správu informačních technologií.

Hned po maturitě jsem nastoupil do firmy Masokombinát Jičín s r.o. na pozici správce IT. V této firmě jsem postupně zaváděl celý informační systém včetně budování počítačové sítě. Již od začátku jsem se podílel na normování a kalkulací výrobků. V roce 2012 jsem začal dálkově studovat na Univerzitě Hradec Králové bakalářské studium  - aplikovaná informatika, které jsem letos zakončil. Nyní pokračuji v navazujícím magisterském studiu s oborem informační management. Pro změnu oboru jsem se rozhodl na základě změny pracovní pozice ve firmě, kde jsem od roku 2014 jednatelem společnosti  - zástupce ředitele.

Igor Hák

Igor Hák

SPŠT jsem studoval v letech 1996 až 2000. Díky získaným vědomostem jsem pak v roce 1998 spustil předchůdce portálu VIRY.CZ, který funguje dodnes. Uplatnil jsem je i ve firmě SaToS a.s., kde jsem se podílel na zavádění síťové infrastruktury. Po SPŠT jsem studoval Univerzitu Hradec Králové a dokončil ji jako Bc. A jelikož mě počítačová havěť zajímala odjakživa, jako bakalářskou práci jsem napsal na téma "Moderní počítačové infiltrace" (lze ji stáhnout jako "knihu o virech" ve formátu PDF). V roce 2003 jsem nastoupil do české pobočky společnosti ESET software spol. s r.o., a jako druhý zaměstnanec jsem byl u jejího zrodu (nyní kolem 50 zaměstnanců). Začínal jsem na technické podpoře a postupně prošel pozicemi vedoucího technické podpory, technického ředitele a šéfa interního vývoje. Významně jsem se podílel na úspěchu společnosti vytvořením informačního systému IGIS, který řešil vše od objednávek antivirového programu až po fakturaci, a umožňoval pružný posun společnosti vpřed. Nyní v pozice šéfa vývoje pracujeme na jeho nástupci. Kromě toho průběžně vystupuji na různých seminářích a konferencích zaměřených na počítačovou bezpečnost. V roce 2007 jsem získal ocenění Křišťálová Lupa za komunitní projekt viry.cz - fórum. Ve spolupráci s nadšenci z tohoto fóra jsem pak v roce 2014 založil projekt NESLAPE.CZ pro vzdálenou pomoc.

Tomáš Matras

Tomáš Matras

Na SPŠT ve Dvoře Králové nad Labem jsem studoval v letech 2000 - 2004 obor 'Informační technologie - správa počítačových sítí' a po maturitě jsem začal studovat bakalářský obor 'Aplikovaná informatika' na Univerzitě Hradec Králové, ten jsem dokončil v roce 2008. Už během prvního roku bakalářského studia jsem pracoval v DERS s.r.o. jako programátor. K tomu mi právě pomohly i odborné znalosti, které jsem získal během studia na SPŠT. Po dokončení bakalářského studia jsem ještě 3 roky pracoval v této firmě na plný úvazek. V roce 2012 jsem začal pracovat v GMC Software Technology jako Software Engineer. Práce v této mezinárodní společnosti mě utvrdila v důležitosti znalosti cizích jazyků i pro pracovníka v IT. Od léta 2015 pracuji ve Stockholmu ve společnosti Unibet (North Development AB) jako Software Developer.

Oracle akademie

05.04.2017

V pondělí 3.3.2017 se účastnili vyučující předmětu programování  Oracle Academy Day. Setkání se konalo v Praze za účasti generálního ředitele české pobočky firmy ORACLE. Naše škola se zapojí do Oracle Academy a umožní našim studentů získat certifikáty z programovacího jazyka JAVA a SQL.

Stužkovací večírek

13.01.2017

Stalo se již tradicí, že informatici mají stužkovací večírky ve společném stylu. Letos zvolili šmoulovské oblečky. Výroba slušivých čepiček jistě nebyla levná, ale "žijeme jen jednou". Jak dopadla Šmoulinka jsme se nedozvěděliUsmívající se.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

20.12.2016

Dne 15. 12. 2016 proběhla na všech budovách školy tradiční soutěž v anglickém jazyce.

Soutěž Juvenes Translatores

06.12.2016

Zúčastnili jsme se překladatelské soutěže Juvenes Translatores. Soutěž propaguje výuku cizích jazyků a povolání překladatele.

Nové tablety pro výuku programování v ANDROIDU

10.11.2016

Škola zakoupila pro výuku programování v androidu žákům nové tablety. Není potřeba spouštět emulátory a žáci mohou testovat své aplikace na skutečném zařízení.

Návštěva muzea Karla Zemana

09.11.2016

Ve středu 9. listopadu se žáci oboru informační technologie již tradičně zúčastnili exkurze v Muzeu Karla Zemana v Praze. 

Úspěch O. Hrnečka na Mistrovství ČR v počítačových hrách

07.11.2016

Toto Mistrovství České republiky v počítačových hrách je každoročně největší událostí naší herní scény. Letošní ročník byl ale odlišný z jednoho prostého důvodu a to, že se konal nejen na počítačích, ale dokonce i na mobilních telefonech a tabletech.

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže