HOTELNICTVÍ

Kód oboru: 65-42-M/01

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Hotelnictví a gastronomie patří dnes k už tradičním oborům SŠIS. Absolventi jsou vedle odborných předmětů připravováni v jazykové a ekonomické oblasti tak, aby našli uplatnění v gastronomii, recepcích hotelů nebo při vlastním podnikání v těchto oblastech. Jsou zároveň připraveni ke studiu na vysokých školách.

Popis oboru

Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro širokou oblast služeb hotelového provozu a okrajově i služeb cestovního ruchu v nejrůznějších pracovních pozicích.  Předměty jsou standardně všeobecně vzdělávací, kde je kladen důraz zvláště na výuku cizích jazyků. Vedle povinného anglického jazyka jsou nabízeny francouzský, německý a ruský jazyk. V případě zájmu lze navštěvovat kroužek španělského jazyka. V rámci oboru je velký důraz kladen na komunikační dovednosti obecně.

Těžištěm odborných předmětů jsou oborové odborné předměty Technika obsluhy a Technologie přípravy potravin a ekonomické předměty Ekonomika a Účetnictví. Žáci v nich získávají zejména kompetence potřebné k řízení stravovacího provozu a ubytovacích služeb, učí se orientovat v sortimentu potravin a nápojů při současném osvojení správných technologických postupů při výrobě pokrmů, sestavují jídelní lístky, učí se zvládnout techniku jednoduché i složité obsluhy hostů, vše při dodržování hygienických předpisů. Dále zpracovávají cenové kalkulace a nabídky. V ekonomických předmětech získávají základní znalosti z ekonomiky a účetnictví, což je zvláště užitečné pro podnikání v oborech činností gastronomie a cestovní ruch.

K rozvoji praktických dovedností slouží předmět Praktická cvičení, kde žáci integrují znalosti a dovednosti získané v odborných předmětech.

Z hlediska oboru je klíčové vybavení školy cvičnou restaurací a kuchyní, kde probíhá výuka odborných předmětů. Odborné učebny jsou moderně vybaveny a umožňují připravit žáky podle současných standardů, které požadují zaměstnavatelé a které jsou kladeny na přípravu pokrmů a obsluhu. Budova cvičné kuchyně a restaurace je součástí komplexu budov SŠIS dostupná pěší chůzí do 5 minut.

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů probíhá v kmenových učebnách nebo jazykových učebnách. Pro výuku tělesné výchovy se využívá tělocvična, posilovna, atletický a zimní stadion.

Při výuce se používá standardní didaktická technika, kterou jsou všechny učebny vybaveny, samozřejmostí je bezdrátové internetové připojení ve všech budovách. Škola nasazuje moderní komunikační a výukové technologie pro přístup žáků a rodičů k informacím odkudkoliv prostřednictvím internetu (Office 365, Bakaláři, Moodle apod.).

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru Hotelnictví a gastronomie nacházejí uplatnění na středních technicko - hospodářských funkcích

  • ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu
  • mohou vykonávat odborné provozní, marketingové, obchodně podnikatelské činnosti
  • mohou podnikat v oblasti gastronomie a ubytovacích zařízení, popř. v oblasti cestovního ruchu
  • mohou pokračovat ve studiu na vyšších stupních škol (vyšší odborné a vysoké školy).

Praktické vyučování a odborná praxe

Pro rozvoj a nácvik praktických dovedností je určen předmět Praktická cvičení. Tímto předmětem se realizuje učební praxe, jejíž součástí je praxe ve vybraných smluvních zařízeních Hotel Horizont Pec pod SněžkouHotel Hořec Pec pod SněžkouK-Triumf VelichovkySKI resort Omnia Janské Lázně. S uvedenými partnery spolupracujeme dlouhodobě. První základní nácvik obsluhy probíhá ve školní jídelně.

Ve druhém a třetím ročníku je zařazena odborná praxe v rozsahu celkem 5 týdnů.

Žáci se spolu s učiteli odborných předmětů zajišťují gastronomické akce na základě objednávek firem nebo úřadů podle jejich konkrétních požadavků v místě nebo okolí.

Benefity

V rámci studia oboru a rozšiřování odborných znalostí a dovedností jsou žákům nabízeny odborné kurzy (např. sommeliérský, barmanský, baristický kurz, kurz studené kuchyně, cukrářský kurz). Kurzy jsou nepovinné a jsou hrazeny žákem. Všechny kurzy jsou vedeny odbornými lektory a žáci po jejich úspěšném absolvování získávají certifikát.

Plnoletí studenti se mohou zúčastnit letní tříměsíční odborné praxe v Itálii. Tomu předchází roční kurz italského jazyka, po jehož absolvování získají základní komunikační dovednosti potřebné pro praxi.

Ve školním roce 2016/2017 jsme výuku odborných předmětů rozšířili o moderní formu výuku formou zpracované videoučebnice Kulinářské umění. Žáci se tak pro ně přitažlivou moderní formou seznamují se základními kulinářskými technikami a technologickými postupy a zásadami při přípravě pokrmů. Součástí videoučebnice jsou testy a ostatní studijní materiály. Projekt Kulinářské umění je akreditován MŠMT.

Žáci mají možnost navštěvovat konverzaci v německém, francouzském a ruském jazyce.

SŠIS podporuje zapojení žáků do odborných soutěží pro porovnání jejich znalostí a dovedností s konkurencí ostatních škol, kde vyučují podobné obory vzdělávání. Získané zkušenosti žáci obvykle velmi dobře zúročí v profesním životě.

Učební plán

Týdenní dotace - přehled 

Vzdělávací oblast/

Obsahový okruh

Předmět

Studium

Týdenní dotace

(celkem +

disponibilní)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné předměty

Jazykové vzdělávání a komunikace

Český jazyk

2

1

1+1

1

5+1

Anglický jazyk

2+2

2+1

2+1

2+2

8+6

Druhý cizí jazyk

  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Ruský jazyk

2+1

2+1

2+1

2+1

8+4

Společenskovědní vzdělávání

Základy společenských věd

 

2

1+1

1+1

4+2

Dějepis

1

0+1

 

 

1+1

Přírodovědné vzdělávání

Fyzika

1

 

 

 

1

Chemie

1

 

 

 

1

Biologie a ekologie

 

2

 

 

2

Matematické vzdělávání

Matematika

2+1

2+1

2

2

8+2

Estetické vzdělávání

Literatura

1

2

1

1+1

5+1

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Informační a komunikační technologie

2

2

 

 

4

Odborné vzdělávání

Ekonomika

 

2

2

0+2

4+2

Marketing a management

 

 

 

1+1

1+1

Účetnictví

 

 

2

1+1

3+1

Písemná a elektronická komunikace

2

 

 

 

2

Technologie přípravy pokrmů

2+2

2+2

 

 

4+4

Technika obsluhy

2+1

2+1

 

 

4+2

Hotelový provoz

1

2

2

1

6

Zeměpis cestovního ruchu

 

1+1

1+1

 

2+2

Cestovní ruch

 

 

2

1+1

3+1

Gastronomie

1+1

 

 

 

1+1

Projektový seminář

 

 

 

0+2

0+2

Praktická cvičení

 

 

1+2

0+3

1+5

Volitelné předměty

Volitelné předměty

  • Konverzace v cizím jazyce
  • Seminář ze společenských věd
  • Seminář z matematiky

 

 

0+2

0+2

0+4

Celkem hodin

32

34

30

32

86+42

 

Létak oboru

propagační leták oboru

Profily absolventů

Rudolf Antonín R.A. DVORSKÝ

Rudolf Antonín R.A. DVORSKÝ

Rok absolutoria: 1914    (24. března 1899 – 2. srpna 1966)

Povolání: hudební skladatel, kapelník, klavírista, zpěvák, herec, nakladatel

Životopis:

R. A. Dvorský se zapsal do podvědomí jako skvělý zpěvák, skladatel, herec a hlavně jako kapelník souboru Melody Boys.

Již od dětství miloval hudbu. Začínal jako klavírista v kabaretu Červená sedma. V první polovině 20. let založil vlastní soubor Melody Makers, který ve druhé polovině 20. let obohatil a přejmenoval na Melody Boys. V jeho orchestru se vystřídala celá řada známých zpěváků a zpěvaček ( Inka Zemánková, Sestry Allanovy, Oldřich Kovář, Vlasta Burian, Hana Vítová, Zita Kabátová, ...). Ve třicátých letech se Melody Boys stali nejpopulárnějším orchestrem, jaký kdy vznikl. Pořádali zájezdová představení, vystupovali v nejskvostnějších hotelích Karlových Varů, barrandovských Terasách a baru Lucerna. Poslouchat Melody Boys bylo v té době tzv. módním pžíkazen. Hráli hudbu pro všechny věkové kategorie, od lidovek po nejnovější světové taneční rytmy. Vystupovali ve filmech ( Jedna z milionu, Krb bez ohně, U pokladny stál, Tři muži ve sněhu, Kristián,...).

Dvorský vedl svůj soubor do roku 1944. Toho roku onemocněl tuberkulózou a bojoval o život. V roce 1947 mu zemřel jediný syn Miroslav. Po neúspěšném útěku za hranice byl roku 1953 zatčen a odsouzen k pěti letům vězení ( 12. března 1954 byl propuštěn s podmínkou na čtyři roky ). Později vystupoval jen na zájezdových estrádách společně s herečkou a kolegyní Hanou Vítovou. Zemřel 2. srpna 1966. Pohřben je v rodném městě.

Zdroje:

http://zivotopis.osobnosti.cz/r-a-dvorsky.php

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Anton%C3%ADn_Dvorsk%C3%BD

 

Václav Ježek

Václav Ježek

Jméno a příjmení, titul :  Václav Ježek (1. října 1923 ve Zvolenu, 27. srpna 1995 v Praze,

Rok maturity: 1944, Obchodní akademie

Zaměstnání: Fotbalový trenér: DUKLA, SPARTA, REPREZENTACE, MISTROVSTVÍ EVROPY 1. MÍSTO (1976)

Životopis: československý fotbalový trenér a hráč. Trenérsky působil na klubové úrovni jak v československé lize, kde vedl pražské celky Duklu a Spartu, tak také v zahraničí, a sice v Nizozemsku (ADO Den Haag a Feyenoord Rotterdam) a ve Švýcarsku (FC Curych). Vedl také Československou reprezentaci, kterou dovedl k triumfu na Mistrovství Evropy 1976 v Bělehradě. I tento úspěch pomohl Ježkovi k vítězství v anketě o nejlepšího českého fotbalového trenéra 20. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Je%C5%BEek

Jakub Cozl

Jakub Cozl

Jméno a příjmení, titul : Jakub Cozl

Rok maturity:2014

Současná pozice: Hotel Diplomat Prague ****, Kuchař

Co vám přineslo studium naší školy:

Rozhodně připravenost na budoucí povolání. Během studia jsme měli spoustu kurzů a završením byla více jak tříměsíční stáž v italském Comu. Dále byl ve škole velký výběr vyučovaných cizích jazyků. Nemůžu říct, že bych zažil špatné roky. Pořád se dělo něco zajímavého. Od školních praxí, přes zahraniční catering až po školní výlety a sportovní akce. Jsem rád, že jsem si vybral hotelnictví, práci ve špičkových hotelech, zpočátku jako kuchař nebo číšník, dostanu vždy a všude. Pokud navíc umí člověk cizí jazyk, není pro něj problém vycestovat a pracovat v zahraničí. A ze studenta se stane absolvent, který je schopný rozjet svůj vlastní byznys, tak jak to teď dělám já.

David Buchar

David Buchar

Vzpomínám na čtyři roky studia a společných zážitků se spolužáky na SŠIS. Z hlediska profesního uplatnění vidím důležitost v kvalitní výuce zvláště odborných předmětů a cizích jazyků. Po složení maturitní zkoušky v roce 2014 jsem odletěl pracovat na období turistické sezóny do Benátek, kde jsem rok před tím již absolvoval během letních prázdnin praxi organizovanou SŠIS. Měl jsem obavy z hledání trvalého zaměstnání v ČR, obával jsem se krátké praxe malých zkušeností. Nechtěl jsem hledat práci mimo obor a nakonec jsem nalezl práci v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech, kde nyní pracuji jako kuchař. Cestu sem mi otevřely nejen zkušenosti ze zahraničí, ale i odborné profesní certifikáty získané během studia na střední škole a také dobrá umístění v soutěžích, kterých jsem se snažil aktivně účastnit. Současná práce mě baví a v zaměstnání jsem spokojený. Do budoucna bych se určitě nebránil zajímavé práci v cizině na poli gastronomie a hotelnictví.

Marek Pel

Marek Pel

Jméno a příjmení, titul : Marek Pel

Rok maturity: 2012

Současná pozice: ZFP Interiors, pozice šéf kuchař pro KARE design na Václavském náměstí v Praze

Co vám přineslo studium naší školy:

 

Už na základní škole jsem byl rozhodnutý, že chci být kuchařem. Hledal jsem tedy střední školu, která se zabývá kuchařinou a je zároveň maturitním studijním oborem. Podle recenzí a vlastního dojmu jsem se rozhodl pro SŠIŠ – Střední školu informatiky a služeb, obor Hotelnictví a turismus ve Dvoře Králové nad Labem. Nejvíce mne zaujaly odborné předměty Technologie přípravy pokrmů a Technika obsluhy a služeb. Dále pak možnost účastnit se zahraničních cateringových akcí v koordinaci s pražskou cateringovou společností Zátiší Catering Group, a.s. a mnohých kurzů (barmanského, cukrářského nebo kurzu přípravy studené kuchyně). Škola mi nabídla také perspektivní možnost účastnit se gastronomických soutěží např. Gastro Hradec, Gastro Junior nebo Tescoma Cup.

„…. Když jsem nastoupil na střední školu, byl to pro mne velký zlom v  životě. Nápor školních povinností, pseudo-svobody a nutnosti umět se zorientovat v novém světe vedl k mému excesu. V 1. pololetí, kdy jsem měl z mého do té doby oblíbeného dějepisu nedostatečnou, vzápětí mi hrozilo vyloučení ze školy, své období adolescenta jsem završil opakovanými zásahy na chirurgickém oddělení – např. zlomený nos, otřes mozku, operace kolena, to vše i přes to, jak jsem mírumilovný člověk a bezproblémový mladý muž. Moje matka toto období prožívala nadmíru intenzivně a sebedestrukčně."

Ihned poté, co jsem úspěšně složil maturitní zkoušku, nastoupil jsem jako kuchař do Café Popular v Hradci Králové a po té do Hotelu Česká koruna, též v Hradci Králové. Jelikož jsem měl zájem získat širší rozhled o vaření a více zkušeností, zajímal jsem se o další pracovní příležitosti ve svém oboru. Získal jsem možnost podívat se a zavařit si v restauraci Divinis, jež patří Zdeňku Pohlreichovi. Poté jsem přijal pracovní nabídku kuchaře v hotelu Praha, Špindlerův Mlýn. Po půl roce mi zde nabídli pozici zástupce šéfkuchaře. Po roce práce ve Špindlerově Mlýně jsem přestoupil do Prahy.

V Praze jsem dostal nabídku na pozici šéfkuchaře v Café restaurant Sudička, kde jsem působil dva roky.  Pod stejným majitelem restaurace Café Sudička jsem vařil i na parníku Vyšehrad, jež je vyhlášenou národní kulturní památkou a koordinoval jsem zde cateringové akce, různé rauty, firemní meetingy a banketní večeře pro velké společnosti jako např. E-ON, O2, Škoda auto, Signal fest, PragueConcert, Česká spořitelna, HP, DHL a jiné. Měl jsem dokonce i tu čest vařit pro vážené osoby a celebrity, jako například pro Dagmar Havlovou, starostu hlavního města Prahy, herce seriálu Vinaři, Všechny moje lásky, dále pro Michala Davida, Zdenka Svěráka, Jaroslava Uhlíře, Alexandra Vondru a další.

V květnu 2014  se Café restaurant Sudička přihlásil jako soutěžící účastník na Gourmet festival. Výsledek byl fenomenální, neboť jsme byli zvoleni jako nejlepší restaurace Prahy 3. To bylo pro naši restauraci obrovským úspěchem. Práce zde mne  bavila a nepřestávala mě motivovat a expandovat mé myšlenky. Každé tři měsíce byl měněn jídelní lístek a každý večer jiná specialita.

Momentálně jsem zaměstnán pro firmu ZFP Interiors, která působí v zařizování restaurací a hotelů. Aktuálně pracuji na pozici šéf kuchaře pro KARE design na Václavském náměstí v Praze, kde budeme otevírat koncem září 2015. Má pracovní náplň byla zařízení celé gastro části od počátečních grafických návrhů až po realizaci.

Základem mé kuchyně jsou čerstvé suroviny, které se snažím získávat především na farmářských trzích, od ověřených dodavatelů a přímých dodavatelů z Francie a Itálie.

V rámci mého volného času, chodím pomáhat do italské restaurace, kde jako  šéfkuchař působí Alexandro Burlenghi. Alexandro pracoval i v Monaku ve 3* Michellinské restauraci pod známým Joelem Robuchonem.

SŠIS v Itálii

28.06.2017

V pátek 16. června odpoledne jsme se vydali na dlouhou cestu autobusem za sportovně-turistickým kurzem v italské provincii Marche.

Tři mušketýři v Klicperově divadle

04.04.2017

Navštívili jsme zdařilé divadelní představení.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

03.03.2017

Vítěz školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, Václav Hloušek (3C), naši školu dne 23.2. 2017 reprezentoval v okresním kole soutěže. 

Raut na reprezentačním plese Hankova domu

23.02.2017

Tradiční lednový reprezentační ples Hankova domu je v posledních deseti letech již pravidelně spojován se SŠIS.

Z pohádky do velkého světa

23.02.2017

Před vánočními svátky byla v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem zahájena výstava s názvem Z pohádky do velkého světa.

Sommelierský kurz

23.02.2017

Žáci SŠIS oboru Hotelnictví mají během studia možnost rozšiřovat své vědomosti a především dovednosti absolvováním odborných kurzů.

Meet and Greet

21.02.2017

Již druhým rokem se u nás ve škole konala akce Meet and Greet, kdy žáci oborů cestovní ruch a hotelnictví SŠIS pořádali program pro žáky z holandské školy.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

20.12.2016

Dne 15. 12. 2016 proběhla na všech budovách školy tradiční soutěž v anglickém jazyce.

Vánoční koleda Charlese Dickense v aule SŠIS

14.12.2016

Již po několikáté naše pozvání přijalo The Bear Eduacational Theatre a 12. 12. 2016 přijelo se svým představením Christmas Carol od Charlese Dickense. 

Články oboru

VÁNOČNÍ BRNĚNSKÝ POHÁR 2015

14.01.2016

Poslední barmanská soutěž letošního roku se odehrála 14.12. 2015 v brněnském hotelu Best Western Premier Hotel International.

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže