Nabízíme výuku laboratorních cvičení pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

14.11.2016

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže