Kritéria přijímacího řízení

18.01.2018

V sekci "Zájemci o studium - Přijímací řízení," jsou zveřejněna kritéria přijímacího řízení.

Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže