O ŠKOLE

 

Naše škola nabízí studium v pěti atraktivních maturitních oborech a jednom učebním oboru. Jedná se o technické maturitní obory Aplikovaná  chemie a Informační technologie, které pokračují v tradici 127 let výuky na SPŠ Dvůr Králové. Průmyslovka je dnes jednou ze součástí naší školy.

Na více než stoletou tradici dalších součástí naší školy - Obchodní školy a Obchodní akademie – navazuje obor Hotelnictví a nejnovější obor Cestovní ruch.

Následující dva obory jsou zaměřeny na osobní služby. Jde o maturitní obor Kosmetické služby. V rámci tohoto oboru budeme od  roku 2016/2017 nabízet dvě nová atraktivní zaměření, a to Wellness a Vizážistika. Jediným učebním oborem je Kadeřník-vizážista, který připravuje žáky na samostatné podnikání v této oblasti.

Naše škola nabízí i výborné zázemí - vlastní jídelnu, domov mládeže, cvičnou restauraci a kuchyň. Všechny budovy školy jsou vedle sebe, v blízkosti centra města.  Pro sportovní aktivity využíváme sportovní halu, několik hřišť s umělým povrchem, hřiště na beach volejbal. Všechny budovy školy mají wi-fi pokrytí s velmi rychlým připojením. Všichni žáci školy mají zdarma licenci na produkty Microsoft Office.

 

Přidejte se do skupiny pro uchazeče na Facebooku!

Kritéria příjmacího řízení

NOVINKY

 

Adaptaní kurz 1. ročníků

29.08.2016

Adaptační kurz 1.A, 1.E, 1.D a 1.C proběhne 5. - 7. 9. 2016 (pondělí - středa) v kempu Svatá Kateřina, 543 76 Chotěvice 326. Podrobné informace žáci obdrží 1. 9. 2016 od třídních učitelů.

Adaptační víkend aneb „ Intr na nečisto“

16.08.2016

Adaptační víkend aneb „ Intr na nečisto“  se bude konat v termínu od  19.8 -21.8. 2016

Provoz studijního oddělení

14.07.2016

Studijní oddělení je o hlavních prázdninách v provozu od 9:00 - 11:00.
Vždy doporučujeme předem zavolat či napsat email pro ověření přítomnosti.

9. 8. 2016 12:00 - 13:00 

19. 8. 2016 nepřítomnost

24. - 26. 8. 2016 nepřítomnost

 

NAŠE OBORY

 
 
 
 
 
 
 
Ubytování

Hotel & ubytovna

Služby

Kadeřnictví & kosmetika

Pronájem

Kurty & tělocvična

Školní jídelna

Školní jídelna

Domov mládeže

Domov mládeže